Frågelådan

Vad räknas in i årlig tillväxt för skog?

1 oktober 2018

Frågeställare
Per Wictorin
måndag, 1 oktober, 2018 - 06:15

Fråga

Hej!

Jag har förstått att man redovisar årlig tillväxt till 120 000 000 m3sk / år i Sveriges skogar (1).

 

Man gallrar/avverkar omkring 95 000 000 m3sk / år enligt statistik. (2)

– Vad är det som räknas in i den summan? Tillväxt till massaved och timmer? (3).

Räknas tillväxt på röjstammar och sly som kan bli resultat för självgallring och aldrig bli gagnvirke… (4)

 

Varför jag ställer frågan är om nettotillväxten verkligen är 25 000 000 m3sk / år då röjningsberget enligt Riksskogstaxeringen har ökat omkring 3 gånger sedan början av 1990-talet… (5)

 

Sammanfattningsvis: 

Avser nettotillväxten skog som ger råvara och slutprodukter i framtiden (huvudsakligen gagnvirke > 8 cm i brösthöjdsdiameter), eller räknas allt skogligt fotosyntetiserande material in? Om punkt 2, så är plusnettot inte så stort. Hoppas jag var nog tydlig i min fråga. (6)

 

Med vänlig hälsning

Per Wictorin

Svar

Hej Per!

Här kommer svar på dina frågor.

 

1. Stämmer, enligt Skogsdata 2018 Tabell 3.31. Man gallrar/avverkar omkring 95 000 000 m3sk / år enligt statistik. 

 

2. Jag gissar att detta är statistik från Skogsstyrelsen som är statistikansvarig myndighet för avverkningsstatistik.

 

3. Här förstår jag inte riktigt vad du undrar över. 120 milj m3sk/år är den sk bruttotillväxten, dvs. all avsatt tillväxt per år på produktiv skogsmark utanför skyddade områden (den sk virkesproduktionsmarken).

 

4. Räknas tillväxt på röjstammar och sly som kan bli resultat för självgallring och aldrig bli gagnvirke… Som ovan, all tillväxt från träd minst 1,3 m höga ingår.

 

5. Nettotillväxten beräknas genom bruttotillväxten – all avgång, dvs inte bara avverkningen utan även den naturliga avgången som i snitt under de senaste 10 åren legat på 8,5 milj m3/år.

 

6. Jag tror att jag svarat på den frågan nu, men hör av dig om du vill ha förtydliganden!

 

Med vänlig hälsning

Jonas Fridman

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb