Frågelådan

Vad är orsakerna till att Sverige är ett av de länder i världen som skövlat mest urskog?

5 december 2019

Frågeställare
Joudi Andersson
tisdag, 3 mars, 2020 - 08:23

Fråga

Hej!

Vad är orsakerna till att Sverige är ett av de länder i världen som skövlat mest urskog? Hade varit tacksam om jag fick svar så det kan underlätta för mig med uppgiften.

Mvh// Joudi Andersson

Svar

Hej Joudi!

Det är en intressant fråga du ställer! Skogsbruk är en verksamhet som måste ses i ett långsiktigt perspektiv. Det mänskliga samhället, dess behov och syn på omvärlden hinner förändras mycket under den tid det tar för en skogsgeneration att utvecklas. Skogen och dess brukande har betytt väldigt mycket för utvecklingen av det samhälle vi har idag. För 150 år sedan var det främst grovt timmer som var högt eftertraktat. Nästan hela Sverige dammsögs på sådant virke. Inlandet befolkades, vägar och järnvägar byggdes ut. När man 1908 ville avsätta 26 ha grov timmerskog till vår första skogliga nationalpark (Hamra nationalpark) blev det en riksdagsfråga hur mycket virke man hade råd att avvara. Arealen inskränktes till 23 ha! Nu omfattar parken efter flera utvidgningar 1383 ha! Fast det är bara den ursprungliga kärnan på 23 ha som kan betraktas som äkta urskog.

Idag har ca 6 % av den brukbara skogsmarken i Sverige avsatts för mer eller mindre fri utveckling. Dessutom finns stora arealer med lågproduktiv skog (bl a på berg och myrar) som inte brukas och ändå har skogsbruket fortfarande stor betydelse för vårt välstånd! Genom utveckling av skogsskötseln (och med bistånd av ett allt varmare klimat) växer skogen allt snabbare, bromsar luftens koldioxidökning och ger material till allt fler sofistikerade och ur miljösynpunkt hållbara produkter.  

Bästa hälsningar / Björn Elfving

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb