Frågelådan

Tall som redan betats verkar vara mer begärlig för älgarna. Vad beror det på?

23 februari 2019

Frågeställare
Robert
fredag, 26 april, 2019 - 07:32

Fråga

Hej!

Tall som betats verkar vara mer begärlig för älgarna än stammar som inte betats tidigare. Vet någon vad det kan bero på? Smakar de bättre? Är de lättare att tugga?

Svar

Hej Robert!

Återbete är vanligt – dvs redan betade träd betas igen, år efter år… detta gäller såväl vuxna tallar (för tjäder – sk ”tjädertallar” som kan betas så hårt att kronan blir helt platt och ”barrlös” i toppen) som för yngre tallar – för älg (och säkert fler djurgrupper – tex insekter).

De två vanligaste förklaringarna för älgens återbete är att:
1. Trädindividerna av något skäl är smakligare – kanske producerar de mindre av de sk sekundära substanser som segar ner matsmältningen. Dvs en ren individeffekt som då skulle förklaras av genetiken. Produktionen av dessa gifter (mot växtätare) som många (de flesta) växter sysslar med är sannolikt kostsamt och måste balanseras mot trädets behov av att växa, bli stort och dess reproduktion (frö/kottsättning) mm mm. Dvs mycket kemiskt försvar drabbar sannolikt tillväxten negativt – en sk klassisk avvägning. Det kanske är något vi avlat på i våra plantskolor med förädlat material – dvs mycket hög tillväxt men sämre kemiskt försvar mot älgbete?

2.  Att trädet av ren otur, pga växtplats, näringsförhållanden mm skäl råkade bli betad en första gång, och av det skälet inte orkar försvara sig kemiskt och  ”chansar” på att växa istället… för blir man bara sådär 3,5-4m hög så klarar man sig i allmänhet från älgbete – Detta anges också som ett skäl till varför älgar älskar att äta slutavverkningsrester (läs talltoppar) som växer så högt att de inte innehåller väldigt lite växtätargifter.

Säkert kan dessa två förklaringar samverka. Men uppenbart är att ett redan betat träd, med enkel logik kan fungera som en signal för en älg som letar mat – ”eftersom någon annan redan betat här tidigare, så borde ju det betyda att trädet är bra och lättsmält mat…

Petter Kjellander (och Mats Jonsell)

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb