Frågelådan

Hur mycket skiljer detmellan ett vinter- och sommartyräd i vikt och vattenmängd?

1 juli 2019

Frågeställare
Svante Lindman
fredag, 23 augusti, 2019 - 06:12

Fråga

Hej!

Hej!

Hur mycket skiljer der mellan ett vinter- och sommarträd i vikt och % med mindre/mer vattenmängd på ett och samma trädslag/träd. Jag har arbetat med fällning i många år och är intresserad!

Svar

Hej Svante!

En intressant fråga.

Virke av olika trädslag väger olika mycket och det finns dessutom en variation över året och för olika delar av landet, troligen beroende på bördighet etc.

I en stor sammanställning av vikt för virke mottaget vid industri anges följande medelvärden för virke, rått, med bark men uttryckt som kg/fub (fast virke under bark), för timmer och massaved i Mellansverige, (Uppland, Västmanland, upp till Härjedalen, Hälsingland).

Tall timmer  928 kg/m³fub, Barrmassaved, 982 kg/m³fub, Gran timmer, 877 kg/m³fub, Granmassaved, 961 kg/m³fub.

Som synes är tall tyngre än gran, och massaved tyngre än timmer.

Detta är medelvärden och det finns en variation bl a beroende på hur länge virket lagrats innan det transporterades och mellan årstider. Grövre virke är lättare än klenare, klentimmer ca 50 kg/m3 fub tyngre än grövre timmer.

Virket är tyngst på vintern och lättast på sommaren. Skillnaden är 50-100 kg mellan vinter och sommar.

Skillnaden mellan trädslag är alltså större än mellan årstider.

Ovanstående gäller virket. Jag har inte hittat liknande för barr och grenar. Det borde vara en variation där också eftersom träden tappar en del gammal barr främst på hösten och nya växer ut på våren. 

Hos tall är ca 80% av trädet stam+bark och hos gran ca 70%. För båda trädslagen ökar andelen stam+bark när trädet blir större. Här avses andel av trädet ovan mark (stam+bark+barr+grenar, ej stubbe och rötter).

Vill du veta mer, se nedanstående publikationer via länkarna längre ner på sidan.

MVH

Eric

Länkar

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb