Frågelådan

Hur många m3 flygbränsle kan man tillverka av ett ton svartlut?

27 november 2018

Frågeställare
Leif Gustavsson
tisdag, 22 januari, 2019 - 11:31

Besvarades av
Daniel

Fråga

Hej!

Hur många m3 flygbränsle kan man tillverka av ett ton svartlut?

Svar

Hej!

I ett nyligen publicerat examensarbete på KTH ”Biodrivmedel från lignin” av Darius Kvainauskas och Martin Johansson har man undersökt möjligheter att använda svartlut för utvinning av lignin till ligninbaserade biobränslen. Här ges kanske svar på frågorna om hur mycket svartlut som produceras och hur mycket biodrivmedel som kan produceras. Se länk längre ner på sidan.

Mvh
Michael

Michael Finell
Prefekt
Docent/Universitetslektor

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish university of agricultural sciences

Länkar

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1236619/FULLTEXT01.pdf

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb