Frågelådan

Vilket antal gäller för signalart och nyckelbiotop?

21 oktober 2017

Frågeställare
Leif
måndag, 20 november, 2017 - 09:57

Fråga

Hej!

Några verkar tro att det räcker med en signalart för det ska bli nyckelbiotop. Andra säger att det ska komma upp till ett visst antal. Det vore intressant att veta vad som gäller.

Svar

[2024-07-03 innebär nyckelbiotop lite andra saker än 2017. Både frågan och svaret berör däremot tankesättet vid naturvärdesinventeringar i stort och får därför stå kvar //red]

Hej Leif!

Vid inventeringen av nyckelbiotoper (NB) används signalarter som ett stöd vid en samlad bedömning av områdets naturvårdskvalitet. NB-inventeringen är ingen artinventering, utan en miljöinventering. Det är inte så att vi gör nyckelbiotoper per automatik för att man påträffar en signalart, utan andra saker vägs in. Sedan beror det på vilken/vilka arter som påträffas, om mycket sällsynta arter visar sig förekomma, så kan en art väga tungt i bedömningen, om enbart någon ”vanlig” signalarter hittas kanske det är andra kriterier som avgör om vi avgränsar NB eller ej.

Det går därför inte att svara på om det är en eller flera signalarter som krävs, då det är naturvärdeskvaliteten (områden med höga naturvärden) vi vill komma åt vid inventeringen.

Johan Nitare

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb