Frågelådan

Kan vi bekämpa granbarkborren såsom myggen vid Dalälven bekämpades?

18 februari 2021

Frågeställare
Lars Bredwad
torsdag, 18 februari, 2021 - 21:30

Fråga

I trakterna runt södra Dalälven har man varit framgångsrik i bekämpning av mygg med biologiska metoder. Finns det någon forskning om att bekämpa granbarkborren på liknande vis?

Svar

Hej,

Jag känner inte säkert till vad för forskning det finns om detta på just granbarkborre, men jag anar att man gjort ganska lite eftersom det bör vara problematiskt att få till det. Jag kan inte heller hitta några vetenskapliga arbeten i databaserna som handlar om detta, vilket tyder på att det inte gjorts mycket på det.

Bekämpningen av mygg har skett med ett medel som heter Bt (Bacillus thuringiensis) – som bygger på ett gift som är specifikt för bara vissa insekter och som produceras av en bakterie. Den Bt-stam som fungerar på stickmygg är förmodligen bara giftigt för tvåvingar, men detaljerna är inte väl undersökta, så det är inte alls säkert att det är så möiljövänligt som det framställs ibland. Dock lär det vara betydligt bättre än andra kemiska preparat som man använt tidigare. Det finns Bt stammar för en hel del olika insektsgrupper.

Att använda detta på granbarkborre lär bli svårt. Av två anledningar. Den första är att bekämpning med Bt bygger på att man kan sprida ut giftet i naturen och att sedan insektslarverna äter upp det. Det fungerar bra för stickmygg då man kan sprida det i de våtmarker som larverna simmar i och larverna sen får i sig det. Det fungerar också mot t.ex. fjärillarver som äter på träd eftersom man kan sprida det över det angripna skogsbeståndet och larverna får i sig det då de äter på bladen/barren. Granbarkborrens larver sitter väl skyddade inne i veden vilket gör att det är svårt att få dem att äta av giftet. Den andra anledningen är att det också är väldigt svårt att veta var man ska sprida giftet, eftersom det är så slumpmässigt var granbarkborrarna kommer slå till. För stickmygg och trädätande larver kan man kartlägga var utbrottet finns och var utvecklingsplatserna finns vilket gör bekämpning möjlig. För granbarkborre kan vilket granbestånd som helst vara nästa utvecklingsplats.

Besvarat av:

Mats Jonsell, skogsentomolog, SLU

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb