Frågelådan

Kan snittytan på en stubbe säga när trädet avverkades?

13 maj 2020

Frågeställare
Lars Lindström
måndag, 18 maj, 2020 - 12:51

Fråga

Kan snittytan på en stubbe säga när trädet avverkades ? via : -färgen/graden av förmultning -djupet ned från snittytan som förmultning trängt ned -hur mycket av barken som släppt/skapat glipa från trädstammen . -olika mellan olika trädslag ?

Svar

Hej Lars!

Du har rätt, snittytan på en stubbe säger något om tiden sedan avverkning. Men där är svårt eller omöjligt att fastställa tiden med precision om det är bara något år bort.

Allt det du räknar upp påverkas av tiden sedan avverkning.

Dessutom tillkommer andra faktorer, jag tänker i första hand på:

– var i Sverige, många processer går fortare i södra Sverige pga klimat och väder(se nedan)

– vädret sedan avverkning, tex så kan vädret påverkar hur fort olika processer går, t ex skillnad mellan torra och regniga somrar

– ståndorten där trädet växte, man kan tänka sig att processer som förmultningen går fortare på en fuktig lokal och i en tät skog jämfört med en torr och öppen lokal

Med detta vill jag ha sagt att det är mycket svårt att avgöra när ett träd fälls med någon säkerhet.

Du är inte den enda som funderar på detta, kanske kuriosa i sammanhanget: riksskogstaxeringen registrerar åtgärder i skogen och för att få en uppfattning om när åtgärden gjordes görs en besiktning av stubbar. Nedanstående hjälpmedel har jag hittat i RIS ”riksskogstaxeringens” instruktion. Den visar på svårigheten att bedöma avverkningstid mer än något åt tillbaka

Vänliga hälsningar

Eric

——— 

från Fältinstruktion för RIS, riksinventering av skog, 2019.

  • Till stöd för bedömningen kan användas:

• Stubbens allmänna utseende och förekomst av långhorningslarver. Förekommer larver innan slutet av augusti är avverkningen gjord säsong 2 eller tidigare.  

• Barrens färg och förekomst på kvarliggande ris. Granbarr finns kvar endast under säsong 1. Röda tallbarr förekommer inte på tallar avverkade säsong 2. 

• Om bladen sitter kvar på fällda lövträd, knopparnas utseende, kottarnas storlek hos tall. På ek och bok sitter löven kvar över första vintern.

• Sågspån invid stubben.

• Barr i fällskäret.

• Lokala förfrågningar.

• Ålder på stubbskott.

För att finna den riktiga gränsen mellan vinteravverkning säsong 2 och sommaravverkning säsong 1 kan följande vara till hjälp. Sommaravverkningen karakteriseras av att barrträdens årsskott inte är förvedade. På stubbarna släpper oftast barken från veden om avverkningen gjorts under savtid. Observera dock att savningen börjar före knoppsprickningen. Vid vinteravverkning är vinterknoppar fullt utbildade samtidigt som knoppsprickning inte påbörjats. En svårighet är att knopparna ibland spricker ut på lövträd som fälls före knoppsprickningen. Vanligen utvecklas bladen inte fullständigt. Knoppsprickningen sker vid olika tidpunkt för olika trädslag. Gränsen mellan sommar- och vinteravverkning bestäms av det trädslag som skjutit först. Endast trädslag i närheten av provytan beaktas

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb