Frågelådan

Kan man få större tillväxt av biomassa i en skog om man låter den växa längre?

7 oktober 2018

Frågeställare
Mats Jacobsson
måndag, 29 oktober, 2018 - 12:29

Fråga

Hej!

Kan man få större tillväxt av biomassa i en skog om man låter den växa utöver ekonomisk avverkningsålder? Jag förmodar att helt urrörd urskog har någotslags maximalt biomassainnehåll. När kan detta beräknas inträffa?

Svar

Hej Mats!

Om vi utgår från trakthyggesbruket och att biomassaproduktionen i ett skogsbestånd ganska väl följer stamvedsproduktionen så talar vi där om den löpande tillväxten vilket är den årliga stamvedstillväxten i ett bestånd och om medeltillväxten vilket motsvarar den totala stamvedstillväxten från beståndsanläggning fram till ett givet år delat med antalet år (se principfigur). Den högsta årsproduktionen (löpande tillväxten) nås ganska tidigt under omloppstiden medan medeltillväxten kulminerar betydligt senare. För att maximera stamvedsproduktionen (biomassaproduktionen) i trakthyggesbruket ska man därför avverka när medelproduktionen kulminerar. Men den ekonomiska verkligheten gör att avverkning normalt sker före tidpunkten för högsta medelproduktion. Ju högre kalkylränta man använder desto tidigare hamnar föryngringsavverkningen. Svaret på din första fråga är därför JA.

Det går inte att fastställa det maximala biomassainnehållet i en urskog då detta varierar med ståndortens bördighet, trädslag, frekvensen naturliga störningar såsom vind, snö, brand, skadegörare etc.

Mvh Gustaf

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb