Frågelådan

Hur vet man om ett skogsbestånd har varit förmål för nyckelbiotopsinventering?

15 mars 2020

Frågeställare
Stefan Grundström
onsdag, 25 mars, 2020 - 09:07

Fråga

Hej!

Hur vet man om ett skogsbestånd har varit föremål för nyckelbiotopsinventering men ej klassificerats som nyckelbiotop eller område med naturvärde? Dokumenteras även fältbesök i skogsområden som ej klassificerats av Skogsstyrelsen?

Svar

Hej Stefan!

I regeringsuppdraget om en landsomfattande nyckelbiotopsinventering som Skogsstyrelsen fick 2018 (och som drogs in kort därefter), ingick i metodens förarbete att identifiera områden för fältbesök, rita in de som underlag för fältinventering, och sedan inventera i fält. Vid fältinventering klassade inventeraren området som nyckelbiotop, objekt med naturvärden eller ingetdera. De områden som inventerades i fält blev sparad i en databas, även om de inte resulterade i en registrering av nyckelbiotop eller objekt med naturvärden. 

Tidigare var inte detta arbetssätt digitaliserat. 

Om ett område har anmälts för avverkning, ingår det i ärendehandläggning att bedöma om fältbesök krävs. Sker fältbesök där naturvärden bedöms finns anteckningar kopplad till detta på ärendet.

Med vänlig hälsning
Alice Högström

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb