Frågelådan

Hur stor genomsnittlig biomassa har en ek vid olika åldrar?

20 maj 2020

Frågeställare
martin
tisdag, 9 juni, 2020 - 05:34

Fråga

Hej!

Svårt att svara rakt av, antar jag, men något slags grov uppskattning? Hur stor genomsnittlig biomassa har en ek (stam, rötter, krona), vid olika åldrar (10, 50, 100 år)? Ekarna växer i ett öppet odlingslandskap med god tillgång till vatten och ljus.

Svar

Hej Martin!

Det var en besvärlig fråga efter som dels bygger på en rad omständigheter bl.a. aktuell bördighet, dels på bedömningar av relationer mellan olika träddelars storlek, varvid det empiriska underlaget är svagt. Sakernas tillstånd kompliceras ytterligare av att du frågar efter friväxande ekar, där underlaget är i ännu större avsaknad. Jag nöjer mig därför att ge ett exempel utgående från den största ek som jag inverterat på en av våra provytor, alltså en ek som inte är friväxande utan som ingår i ett skött bestånd. Eken i fråga är 163 år har en diameter av 77,9 cm och en höjd av 32,8 m. Volymen av stam ovan stubbe och grenar med en diameter ner till 5 cm kan med hyfsad säkerhet skattas till 7,4 + 4,5 = 11,9 m3. Antag att volym av stubbe och rötter utgör 40 % av den totala volymen. Skattningen av den totala volymen blir då 11,9 m3 / 0,6 = 19,8  m3. Ekvirkets densitet ligger på ca 700 kg/m3 och den total biomassan bör såldes ha en torrvikt av knappt 14 ton. Jag tar inget större ansvar för dessa beräkningar och tyvärr ger de nog inte heller riktigt svaret på din fråga.

Hälsningar

PM

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb