Frågelådan

Hur stor del av grantimret klassas i respektive klass?

13 januari 2019

Frågeställare
Magnus
måndag, 4 februari, 2019 - 13:48

Fråga

Hej!

Grantimmer klassas ju numera in i 2 klasser. Min fråga lyder hur stor del av det som mäts in hamnar i respektive klass.

Svar

Hej Magnus!

Jag har tagit fram siffror från Skogsstatistisk årsbok som ges ut av Skogsstyrelsen. Tyvärr har den slutat att produceras och sista året var 2014 och uppgifterna gäller alltså från 2013. Dessutom finns varkan timmer eller massa från gran separerat från tall och i en jämföresle ingår även löv.

För det som mätts in av virkesmätningsföreningar är siffrorna följande: sågtimmer, barr: 46%. Massa, barr: 54%

För bruttoavverkningar stamved (alltså inte grenar , ris och toppar till bioenergi och liknande) är siffrorna följande:

Sågtimmer, barr 51%. Massa av barr och löv: 49%

Det finns inga uppgifter på förhållandet mellan tall- och granmassa respektive timmer men så stora skillnader är det nog inte. Sett till areal av respkteve trädslag för hela Sverige är förhållandet ganska jämnt: tall finns på 11 970 000 hektar medan gran finns på 10 400 000 hektar. Eftersom gran dominerar i södra Sverige där det växer bättre är förhållandet i volym ganska jämnt eller till och med högre volym gran än tall totalt sett och timmerandelen väger nog också över för gran då större träd (gran i söder) ger mer timmer.

Hälsningar 
Anders Fries

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb