Frågelådan

Hur snabb tillväxt kan man räkna med när det gäller Kejsarträdet?

21 januari 2019

Frågeställare
Conny Westh
tisdag, 16 april, 2019 - 08:22

Fråga

Hej!

Hur snabb tillväxt (uttryckt i kbm ved eller ton torrved) kan man räkna med på exempelvis 10, 20, 30, 40 år. Vad kan man anse vara optimal skördetid om man tänker sig att odla Kejsarträdet för vedens skull?

Svar

Hej Conny!

Släktet kejsarträd (Paulownia) består av 7 arter från östra Asien. Alla arterna förekommer i Kina men vissa arters utbredningsområde sträcker sig ner till Vietnam och Laos högländer.

Kejsarträdet (Paulownia tomentosa) odlas i parker i klimatgynnade områden. I de gynnsammaste områdena i Sverige kan man odla detta träd. Kejsarträdet är mycket dekorativt med stora blad och lila blommor på bar kvist som påminner om hästkastanjens blommor.

För timmerproduktion används vanligen en hybrid av de två arterna Paulownia elongata x Paulownia fortuneii. I klimatmässigt mer gynnsamma områden så odlas denna hybrid. Tillväxten är häpnadsväckande i varma områden men den skall jämföras med alternativa trädslag i som Eucalyptus och Radiatatall och kanske inte en västerbottnisk tallhed.

Föräldraarterna borde av de naturliga utbredningsområdena att döma inte vara omöjliga att få att överleva på mycket gynnsamma platser i sydligaste Sverige. Tillväxten är dock svår att skatta och i första hand är överlevnad och skadebild intressant att få grepp om.

Som du förstår är produktionssiffrorna beroende av var träden produceras.

I Spanien så var tillväxten som följer.

År 2 10cm diameter 5.5m hög

År 5 30cm diameter 10m hög

År 10 50cm diameter 17m hög

 

Om diametern är i stubben eller i brösthöjd framgick inte.

Det här är medeltal från ett antal planteringar i Spanien. Förmodligen med generöst med gödsling och vattning.

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb