Frågelådan

Hur sköts kyrkans skogar?

9 mars 2021

Frågeställare
Henrik Frisell
tisdag, 9 mars, 2021 - 13:30

Fråga

Hur stor av Sveriges skog ägs av svenska kyrkan? Skulle gärna ha svar i procent. Och om den är FSC-märkt och förhoppningsvis sköts med hyggesfritt skogsbruk.

Svar

Hej, Henrik!

Den skog som Svenska kyrkan förvaltar utgör knappt två procent av Sveriges produktiva skogsmark. Enligt lagen om Svenska kyrkan ska skogen bidra till de ekonomiska förutsättningarna för kyrkans förkunnelse. Utifrån det har kyrkomötet beslutat att skogsbruket ska ge bästa möjliga uthålliga totalavkastning, samtidigt som den ska utföras på ett hänsynsfullt sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värden.

I stiftens arbete med skogen balanseras mellan olika intressen: miljöintressen, sociala intressen och ekonomiska intressen. Detta görs bland annat genom att all skogsmark är certifierad enligt antingen FSC, PEFC eller båda. Utifrån dagens förutsättningar är trakthyggesbruket fortfarande den vanligaste brukningsmetoden. Hyggesfria metoder används som komplement där det är lämpligt och stiften är engagerade i olika projekt (både egna och tillsammans med andra) för att utveckla arbetet med hyggesfria metoder. Generell hänsyn tas vid alla skogsbruksåtgärder och andelen frivilliga avsättningar överstiger de nivåer som krävs enligt certifieringen. Läs gärna mer om förvaltningen av prästlönetillgångarna på www.svenskakyrkan.se/prastlonetillgangarna

Besvarat av:

Sofia Bäcklund

Verksamhetsledare på Stiftens Egendomsförvaltningars förening 

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb