Frågelådan

Hur ska man tänka med tallar vid schakt/överfyllnad av mark i rotzon?

9 januari 2020

Frågeställare
Mina Karlsson
torsdag, 20 februari, 2020 - 12:36

Fråga

Hej!

En förskola ska byggas på skogstomt med äldre tallar. Vi vill bevara så många som möjligt.Finns det specifika riktlinjer för hur man ska tänka med tallar vid schakt/överfyllnad av mark i rotzon och vilka risker finns för tallen.

Svar

Hej Mina!

Tallar är inte lika känsliga för rötangrepp som exempelvis gran och asp. Det kan ändå vara läge att klä in tallen med brädor och spännband för att minska risken att stammen skadas av maskiner som går i närheten. Detsamma gäller trädens synliga rötter. Synliga skador på rötterna kan undvikas genom att maskinerna inte kör i närheten av träden så att skav undviks. Även markpackning och avlastning av schaktmassor i direkt anslutning till träden bör undvikas för att minska risken för skador på finrötterna. Tallen är tämligen tålig och brukar kunna kåda igen ytliga skador utan att det påverkar livskraften avsevärt. En tumregel för hur stora rotsystem ett träd har är att titta på dess grönkrona. Ungefär lika mycket grönkrona som finns, lika stort är rotsystemet under mark.

Med vänliga hälsningar!

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb