Frågelådan

Hur ser kostnader ut för skog med naturvärden?

10 oktober 2020

Frågeställare
Bill Rumhult
tisdag, 24 november, 2020 - 12:45

Fråga

Hej!

Jag är intresserad av att köpa skog med s.k. naturvärde. Således inte produktionsskog, Hur ser Kostnader ut som t.ex. avgifter, skatter, annat, och finns sådan skog tillgänglig på ordinarie marknad för skog?

Vänligen

Bill Rumhult

Svar

Hej Bill!

Skog med naturvärden förmedlas som vanligt på den öppna marknaden via de vanliga marknadsföringskanalerna, ex. fastighetsmäklarens hemsida, se länk längre ner eller på Hemnet. För skog med inlösta naturvärden (ex. reservat) betalar man vanligtvis ”bara” för jaktvärden. Således blir dessa fastigheter eller delar av fastigheter billigare än vanliga skogsfastigheter. Skog som inte berörs av inlöst mark eller naturvårdsavtal innehåller ofta också naturvärden. Dessa beskrivs ofta i prospektet av ansvarig fastighetsmäklare. Om så inte är fallet kan man gå in på Skogsstyrelsens hemsida och söka efter ”Skogens Pärlor”, där kan man se naturvärden som inventerats. Ren produktionsskog kan även köpas in och omvandlas till skog med höga naturvärden om man som köpare har det som önskemål. Kostnader för fastighetsköp är detsamma oavsett om man köper produktionsskog eller skog med naturvärden, alltså köpeskilling, lagfart (1,5 % av köpeskillingen) och eventuella pantbrev (2 % av pantbrevsbeloppet). Vid köp av del av fastighet kan kostnader för lantmäteriförrättning tillkomma. Som ägare av en skogsfastighet blir man per automatik enskild näringsidkare (man ska alltså deklarera som enskild näringsidkare, NE) och beskattar intäkter från fastigheten som inkomst av näringsverksamhet (intäkterna ”läggs ovanpå” tjänsteinkomsten och beskattningen blir därmed ungefär densamma som inkomst av lön/pension). För skogsägare finns även möjligheten att skjuta upp/portionera ut beskattningen med hjälp av olika skattetekniska hjälpmedel för näringsidkare/skogsägare.

Med vänliga hälsningar! 

Länkar

www.areal.se

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb