Frågelådan

Hur räknar jag ut nettovinsten på avverkningen?

2 mars 2021

Frågeställare
Anna
måndag, 8 mars, 2021 - 13:28

Fråga

Har fått en preliminär kontraktsvolym på 2000 m3sk från en köpare och ett avverkningsnetto på 350 kr/ m3fub. Hur räknar jag ut vad totala nettovinsten blir på avverkningen?

Svar

Om jag förstår rätt har du fått en offert med angivet avverkningsnetto på 350 kr/m3fub och med en kontraktsvolym på 2000 m3sk. Den typen av försäljningsform brukar kallas för leveransrotköp vilket alltså innebär att köpare och säljare avtalar om ett bestämt netto för en avverkning per avverkad kubikmeter. Volymen på det avverkade virket bestäms efter inmätning vid industri och omvandlas till det handelsmått som avtalats. I ditt fall verkar det vara måttet m3fub (fastkubikmeter under bark) som gäller. För att räkna ut det förväntade nettot behöver du alltså omvandla kontraktsvolymen som preciserats i m3sk (skogskubikmeter, vilket inkluderar stammens volym inklusive topp och bark) till m3fub. Detta volymmått brukar användas för stående skog. Ett genomsnittligt omvandlingstal som anges i ”Praktisk skogshandbok” är 0,84 för att omvandla m3sk till m3fub.

Avverkningsnetto= 2000×0,84×350=588000kr

Besvarat av:

Nils Fagerberg

Inst för skog och träteknik, Linnéuniversitetet

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb