Frågelådan

Hur påverkas biodiversiteten av det monotona skogsbruket samt kontinuitetsskogsbruk och Lübeckmodellen?

16 maj 2020

Frågeställare
Johanna Melin
måndag, 8 juni, 2020 - 12:15

Fråga

Hej!

  1. Hur mycket materialet kommer beröra det monotona skogsbrukets påverkan på biodiversiteten?
  2. I vilken utsträckning berörs hållbart skogsbruk såsom kontinuitetsbruk och Lübeckmodellen?

Bästa hälsningar

Johanna Melin, Geografilärare

Svar

Hej Johanna!

Fråga 1. Jag tolkar det som att du hittar provytor med skiktad granskog motsvarande 50 000 ha. Men nog skulle man kunna bedriva blädning på en större areal, dvs potentialen är ganska mycket större, även om produktionen skulle bli sämre än med trakthyggen.

Fråga 2. I Sverige finns knappt 50 000 hektar, 0.2% av den produktiva skogsmarksarealen, med skiktad granskog där kontinuitetsskogsbruk kan bedrivas. Mindre än 1 000 hektar åtgärdas årligen med kontinuitetsmetoder, vilket indikerar att 10 000-20 000 hektar verkligen brukas med kontinuitetsmetoder  De här siffrorna baseras på Riksskogstaxeringens provytor (stickprov av skogar i Sverige) och har stor statistisk osäkerhet, men det finns uppenbarligen en liten areal.

En annan fråga är hur stora arealer som skulle kunna omvandlas till flerskiktad skog. En del av den högallring som utförs kan vara gjord med avsikt att med tiden utveckla flersiktad skog.

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb