Frågelådan

Hur påverkar lind/björk vår miljö?

15 februari 2018

Frågeställare
fehmi
måndag, 7 maj, 2018 - 07:58

Fråga

Hej!

Hur påverkar lind/björk vår miljö? Jag skriver en uppsats om miljöaspekter för lind/björk. Har ni något svar på det?

Svar

Hej Fehmi!

Både björk och lind har så kallade basiska löv vilket gör att när bladen bryts ner så bildas en basisk förna (döda växt och djurdelar som håller på att brytas ned) och där med ett högre pH i marken. En basisk förna och ett högre mark-pH gynnar många organismer som t.ex. nedbrytande bakterier och daggmaskar. Exempel på träd som ger en sur förna är gran, vilket gynnar andra arter som t.ex. vissa svamparter. Varje trädart har ett antal andra arter knuta till sig och bidrar därmed till den biologiska mångfalden. Desto fler trädarter det finns på en plats desto fler arter av andra organismer finns det, så varje trädart bidrar. Lindar kan dessutom bli väldigt gamla och kan då stå som stora döende träd med mycket håligheter och ruttnande ved invändigt under en lång tid. Denna typ av gamla hålträd är väldigt värdefulla för en mängd insekter, svampar, m.m. Det kan på en enda sådan här gammal lind finns hundratals andra arter.

Hälsningar, Johan Lindeberg

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb