Frågelådan

Hur när min tomt måste jag ha grannens skog?

23 januari 2020

Frågeställare
Marianne Norlander
tisdag, 25 februari, 2020 - 13:49

Fråga

Hej!

Hur nära min tomt måste jag ha grannens skog. För tillfället står dennes fullstora skog granar och tallar mitt på gränsen.

Svar

Hej!

Grannen har rätt att ha träd ända fram till tomtgränsen om det inte är i detaljplanerat område eller om det finns områdesbestämmelser som anger annat, ex begräsning i höjd eller överhäng mot gata, ledning eller dylikt.

Om träden riskerar att falla ner och skada grannfastighetsägarens egendom eller förbipasserade kan man i värsta fall som markägare bli skadeståndsskyldig. Som granne kan man även ha rätt till ersättning (rimliga kostnader) för att upparbeta ex. stormskadat virke, förutsatt att markägaren uppmärksammats på detta och getts tillfälle att ta hand om detsamma men ändå inte gjort detta inom rimligt tidsram.

Rötter och grenar som tränger över fastighetsgränsen in till grannen har grannen rätt att ta bort om den skapar olägenhet. Om trädet befaras ta skada (vilket det i princip alltid gör) ska fastighetsägaren själv få möjlighet att ta bort roten, grenen eller liknande. Om markägaren inte gör det så har grannen rätt att ta bort rot, gren eller dylikt fram till fastighetsgränsen, dock inte längre.

Mitt råd är att du pratar med grannen, ofta kanske han eller hon inte är medveten om att det ses som ett problem och kanske kan man hugga upp en rågång vid fastighetsgränsen så att gränsen är ”ren” från gränsträd.

Med vänliga hälsningar!

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb