Frågelådan

Hur mycket koldioxid tar en tall och en björk upp under sin livstid?

14 februari 2019

Frågeställare
Amanda
tisdag, 19 februari, 2019 - 11:56

Fråga

Hej!

Jag undrar hur mycket koldioxid en tall respektive en björk tar upp under sin livstid? Hälsningar Amanda

Svar

Hej Amanda, 

 

Din fråga är inte helt lätt att besvara. Vad många inte vet är att träden tar upp långt mycket mer koldioxid än vad som fastläggs i själva träden (stamved, grenar, rötter etc). Mycket omsätts relativt snabbt i träd och av markorganismer varvid koldioxiden återgår till atmosfären. Det kol som fastläggs i träden kan grovt översättas till mängd upptagen koldioxid med antagandet att mängden kol i trädens biomassa utgör ungefär hälften av den totala biomassan. I figuren nedan har jag använt mig av tillgängliga biomassafunktioner för tall och björk och skattat mängden biomassa ovanför stubben och mängden koldioxid som detta motsvarar för träd av olika storlek (Upp till 60 cm diameter i brösthöjd (1,3 m upp från markytan)). Till detta kommer kol i barr/löv samt i stubbe och rötter. Som du ser är det ingen större skillnad mellan trädslagen vid samma trädstorlek. Däremot kan man förvänta sig att en tall lever längre och kanske blir större ”under sin livstid”.

Mvh Gustaf

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb