Frågelådan

Hur mycket dricker en asp per dygn?

14 maj 2020

Frågeställare
Helén Carlsson
tisdag, 19 maj, 2020 - 12:13

Fråga

Hej!

Undrar hur mycket en asp dricker per dygn?

Svar

Hej Helén!

Redan under skoltiden fick jag mig till livs att en fristående fullvuxen björk förbrukar ca 200 liter vatten en solig sommardag. Jag vet inte var denna uppgift kommer ifrån och om det finns en vetenskaplig grund för påståendet. (Det verkar vara en tämligen knepig uppgift att undersöka empiriskt). Men är det rimligt? Ett enkel överlag: i Ett 60-årigt välskött bestånd bör de finnas ca 350 stammar per ha.  Här antas emellertid att beståndet är hårt gallrat från tidig ålder och att det återstår 250 träd per ha. Träden bör då var välutvecklade och likna de som växt upp som fristående. Varje träd abonnerar då på 40 m2 mark. Den mängd vatten trädet måste hämta upp för sin förbrukning av 200 liter blir då 5 liter per m2, vilket motsvarar en nederbördsmängd av 5 mm. Det skulle i så fall motsvara 150 mm per månad.  I södra Sverige variera månadsnederbörden mellan ca 50 och 100 mm och den skulle således inte räcka till. Emellertid är inte alla sommardagar varma och soliga, vidare finns det ett lager av tillgängligt vatten som bunkrats när träden är avlövade. Utsagan att björken dricker 200 liter vatten en solig sommardag verkar enligt min menig hyfsat rimlig. (Ibland är dock vattentillgången otillräcklig. 2018 var nederbörden i sydöstra Sverige mycket låg och många, även större björkar, dukade under på grund av torkan). Olika trädslag har olika förmåga att hushålla med vatten bl.a. beroende på lövens uppbyggnad. Jag vet inte om aspen är bättre eller sämre än björken.

Hälsningar

PM

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb