Frågelådan

Hur många träd och vilket upptag av CO2 gäller för Sverige?

14 augusti 2019

Frågeställare
Tony Brantberg
fredag, 23 augusti, 2019 - 07:13

Fråga

Hej!

I Sverige finns 87 miljarder träd i Sverige,upptaget av CO2 är enl. uppgifter 2,8 kg per träd/år/2500 träd per/ha=243 mdr ton. Naturvårdsverket säger CO2 ligger på 42 miljoner ton Var tänker jag fel?

Svar

Hej Tony!

Unga bestånd med många träd växer tillsammans ganska långsamt men när bestånden blir äldre (med något färre träd efter röjning och gallring) ökar tillväxten i samma bestånd tills de blir gamla. I riktigt gamla bestånd är nettotillväxten nära noll då cellandningen (utsläpp) blir lika stor som upptaget via fotosyntesen.  Därför avverkas bestånd ofta då medeltillväxten kulminerar. Detta maximerar bruttoinbindningen (tillväxten) av CO2.

Givet den naturliga produktionsförmågan i ett bestånd krävs det ett visst antal plantor för att utnyttja hela markens produktionsförmåga. Normalt planteras ca 2500 plantor per ha efter avverkning och det växer inte mycket bättre om det hade varit 100000 (som kan vara fallet efter självföryngring med fröträd).

Tillväxten i Sveriges skogar motsvarar ca 165 miljoner ton CO2 per år. Sedan avverkas ca 130  miljoner ton CO2 per år. Siffran du visar avser nettoförändringen i träd inklusive förändringar i andra kolpooler (död ved, förna, markkol och i avverkade skogsprodukter). Det går förstås att fördela de 165 miljonerna på antal träd givet en definition av ett träd. I klimatrapporteringen utelämnas små träd (vi anser att de varken utgör ett upptag eller utsläpp).

Omloppstiden (från plantering till avverkning) i Sverige är i genomsnitt ca 100 år. Om vi tänker att hela nettotillväxten avverkas och ser ca 500 år framåt givet dagens skogsbruk kommer den ackumulerade avverkning stamved bli ca 7,5 gånger större än det totala förrådet i skogen. Avverkar man inga träd kommer visserligen förrådet att öka något men eftersom gamla bestånd har en nettoförändring nära noll missar man möjligheten att ersätta fossila alternativ med biomassa från skogen. Totalt blir ackumulerad avverkning + förråd mycket större vid brukande än om skogarna avsätts som obrukade reservat. Att bevara vissa skogar gör vi således av främst biodiversitetsskäl men vi missar möjligheten att använda tillväxten för att substituera fossila utsläpp med biomassa. Av enbart klimatskäl bör vi således främja en hög och varaktig tillväxt där mogna träd avverkas (därefter återplantering) och används istället för fossila alternativ.   

Med vänlig hälsning

Hans Petersson

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb