Frågelådan

Hur många grenar kan man ta bort?

21 februari 2021

Frågeställare
Lasse Harrling
måndag, 22 februari, 2021 - 08:30

Fråga

Tallen ska få växa och bli stor o kraftfull. Jag vill ta bort grenar så att den inte kommer att skymma utsikten. Ska växa mindre symmetriskt. Hur många grenar kan man ta bort och hur nära stammen ska jag såga? Inte lång stam med en tofs på längst upp.

Svar

Hej!
För att trädet så snabbt som möjligt ska övervalla kvistsåret ska du kapa grenen nära och parallellt med stammen , men utan att skada stammen eller kvistkudden.

Varför inte ta bort ett grenvarv om året?, då bör du inte påverka trädets tillväxt. Vid stamkvistning av unga tallar, kring 7-8-9 meter kan man hitta rekommendationer att lämna minst 5 grenvarv för att inte alltför kraftigt minska tillväxten.

Lämplig årstid är när träden är aktiva och kan skydda sig mot svampar. På våren har de mycket sav men risken för skador på barken är stor, sommaren, juli-augusti brukar anses som en bra kompromiss.

Det finns mycket att läsa om stamkvistning i ”skogsskötselserien nr 8, stamkvistning”, tillgänglig på Skogsstyrelsens hemsida. Länk nedan.

https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/skogsskotselserien/stamkvistning/

Lycka till   

Besvarat av:

Eric Agestam

Inst för sydsvensk skogsvetenskap, SLU, Alnarp

 

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb