Frågelådan

Hur många avverkningar sker av tall?

16 oktober 2020

Frågeställare
Emma
onsdag, 11 november, 2020 - 12:12

Fråga

Hej!

Hur många avverkningen av tallen sker?

Svar

Hej Emma!

Den går inte att säga hur många avverkningar av tall som sker i Sverige under ett år. Däremot finns uppgifter om hur stor volym tall som avverkas.

Skogsstyrelsen och riksskogstaxeringen redovisar massor av statistik om skog i Sverige. Använd länken nedan om du vill leta i deras statistik. Det är den jag har använt mig av i mitt svar. Riksskogstaxeringen har också mycket uppgifter om skog, du hittar deras uppgifter via länk nedan.

Som tre-års medeltal, 2016, 2017, 2018, avverkades i Sverige totalt 85,4 milj m3sk, varav 28,4 milj m3sk (33%) var tall. (m3sk = kubikmeter virke i stam+bark+topp ovan stubbe men utan grenar, ”skogskubikmeter”). Det går inte att fastställa hur många tallar det är, men det är många många fler än 28,4 miljoner tallar!

Ett tallbestånd avverkas vanligen efter 80-120 år, men innan dess har en del träd avverkats, gallrats, vid ett par tillfällen.

Sålunda sker avverkning inkl gallring vid 3-5 tillfällen i ett tallbestånd under en omloppstid.

Nu finns det väldigt många tallbestånd i Sverige. Men det finns inga uppgifter om hur många och dessutom finns tall inblandad i många bestånd med flera trädslag.

Det är obligatoriskt att anmäla slutavverkning större än 0,5 ha till Skogsstyrelsen. 2019 anmäldes 65 000 slutavverkningar om totalt 260 000 ha i Sverige (i genomsnitt 4 ha per slutavverkning). Men hur många av dessa som är tallbestånd är okänt. 

Eftersom slutavverkningar under 0,5 ha och gallringar inte är anmälningspliktiga så finns inga uppgifter om hur många avverkningar av tall som gjorts i sådan typ av skog.

Det finns en variation mellan år och alla anmälda avverkningar utförs inte. Riksskogstaxeringen genomför varje år en stickprovsundersökning av all skogsmark i Sverige. För perioden 2016-2018 redovisas 200 000 ha slutavverkning per år och 311 000 ha gallring.

Hoppas det gav något svar på din fråga

Eric

Länkar

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb