Frågelådan

Hur lång tid tar det för brunröta att bryta ner trä i ogynnsamma förhållanden?

31 augusti 2019

Frågeställare
Claes Malmkvist
onsdag, 15 januari, 2020 - 06:23

Fråga

Hej!

Jag har en fråga om Brunröta. Hur lång tid tar det för brunröta att bryta ner trä i ogynnsamma förhållanden?

Tacksam för återkoppling

Claes Malmkvust

Svar

Hej Claes!

Brunrötning erkänns som den allvarligaste rötan av konstruktionsvirke och orsakar under naturliga förhållanden nedbrytning av barrträ. Under optimala laboratorieförhållanden för temperatur och fuktighet (dvs standardtestförhållanden) kan olika arter / stammar av brunröta orsaka massförlust med 40-60% under 4 månader. Detta är emellertid mycket beroende av svamp och graden av brunröta, omgivande förhållanden och träsubstratet själv (t.ex. behandlat / ej behandlat). Det är inte klart vad du menar med ogynnsamma förhållanden. Antagligen menar du någon typ av växlande lokalt tillstånd. När brunröta har initierats kommer svampen troligen att fortsätta utvecklas även om det tar lång tid att bryta ner träsubstratet.

Hi Claes,

Brown rot is recognized as the most serious rot of construction wood and under natural conditions causes decay of softwoods. Under optimal laboratory conditions of temperature and humidity (i.e. standard test conditions), different species/strains of brown rot can cause mass loss of the order 40-60% over 4 months. However, this is very dependent on the brown rot fungus and strain, the surrounding conditions and the wood substrate itself (e.g. treated/non-treated). It is not clear what you mean by unfavourable conditions. Presumably, you mean some type of alternating local condition. Once brown rot has been initiated, the fungus will likely continue to develop if only slowly and the wood substrate degraded, even if takes a much longer time.   

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb