Frågelådan

Hur kan vindkraftverk tillåtas på skogsmark när produktiv skogsmark försvinner?

20 februari 2019

Frågeställare
John Pesonen
torsdag, 2 maj, 2019 - 11:24

Fråga

Hej!

Hur kan det komma sig att ni tillåter vindkraftverk på skogsmarken i den omfattningen som idag sker när produktiv skogsmark försvinner? Vissa län är stort stort sett tapetserat av vindkraftverk.

Svar

Hej John!

Våra politiker har bestämt att vi ska övergå från fossil energi till mer ”förnyelsebara” alternativ och ett av dessa alternativ är vindkraftverken. Etablering av vindkraft kan ge markägare och andra berörda parter en god sidoinkomst och vindkraftsetablering sker ofta i glesbefolkade delar av landet där intäkter till bygden kan vara av stor betydelse för att den ska kunna leva. 2017 fanns det 3 376 stycken vindkraftverk i Sverige. Det finns 23,5 miljoner ha produktiv skogsmark i Sverige (58 % av den totala landarealen). Ponera att vindkraftverken har en ”störningszon”, högt räknat, på 10 ha. Det skulle innebära att mark som tas i anspråk av vindkraftverk + ”störningszonen” är 33 760 ha. Det i sin tur innebär att 0,14 % av Sveriges produktiva skogsmark ”störs” av vindkraft. Många vindkraftverk är dessutom placerade i åkermark och i vatten vilket minskar störningen ytterligare. Om de politiska vindarna fortsätter att blåsa i samma riktning som idag så får vi nog räkna med fler vindkraftverk, solcellsanläggningar och andra anläggningar som producerar förnyelsebar energi. Men även om det skulle ske en fördubbling av vindkraftverken mot nuvarande nivå så skulle vi ändå ha gott om skog kvar att bruka. I praktiken kan man även bruka skogen runt vindkraftverken så skogsbruket störs inte nämnvärt av vindkraftsetableringarna.

Med vänliga hälsningar!

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb