Frågelådan

Hur fördelar sig skogs-värdekedjans olika delar?

19 september 2019

Frågeställare
Daniel Hagberg
torsdag, 10 oktober, 2019 - 07:28

Fråga

Hej!

Hur fördelar sig skogs-värdekedjans olika delar, inkl. det som tidigare i produktionskedjan tagits om hand genom röjning och gallring, räknat som andel energi mellan sågat virke, massaved, spån/bark/övriga rester från sågverk resp GROT/gallrat?

Svar

Hej Daniel!

Frågan är inte skarpt formulerad. Avses energi-innehållet i biomassan som går till olika användningsområden? Uttag och fördelning på användningsområden varierar från år till år, olika trädslag har olika densitet etc. Data om årligt uttag och fördelning på sortiment återfinns i statistik från Skogsstyrelsen, googla på skogsstyrelsen/statistik.

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb