Frågelådan

Hur breda bör man göra rågångarna?

15 januari 2019

Frågeställare
Bengt Olofsson
måndag, 4 mars, 2019 - 12:34

Fråga

Hej!

Vi ska gå upp o rensa rågångarna nu. Hur breda bör man göra dom och hur långt avstånd mellan gränspinnarna är normalt??

Svar

Hej Bengt!

Mitt råd är att du kontaktar grannen/grannarna innan uppmärkningen av rågången så att ni gemensamt kan märka ut var ni tycker gränsen går om det är tveksamt. Det bästa är om ni kan komma överens sinsemellan. I annat fall kan ni ta hjälp av Lantmäteriet med gränsbestämning men det är långa väntetider hos Lantmäteriet idag och en gränsbestämning är även kostsam. Om du inte får tag i grannen/grannarna bör du bara märka upp träd som du med säkerhet står på din mark så du har en liten marginal till godo och det minskar även risken för framtida huggningar på grannmarken. Det finns ingen standard för egen gränsmarkering men det är en fördel om man kan se mellan de olika gränsmarkeringarna även i dunkelt ljus och dåligt väder. Är det öppen mark och raka tydliga gränser kan man ha ett längre avstånd mellan markeringarna och är det tätare skog och svårtillgänglig terräng, ex. blockmark, bör markeringarna vara tätare. Att tänka på är att er uppmärkning av gränserna endast är av praktisk betydelse för framtida huggningar och skogsvård. Det är endast Lantmäteriet som har juridisk rätt att markera ut exakt var gränsen går.

Med vänliga hälsningar!

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb