Frågelådan

Hur blir man av med skadedjur på trä som tas in?

4 februari 2021

Frågeställare
Christer Sundin
torsdag, 11 februari, 2021 - 16:30

Fråga

Vi jobbar med konstgjorda träd. Ex.. Björk som vi gör på äkta stammar. Vi har fått en fråga om våra björkar innehåller trämask eller andra skadedjur som kan påverka inredning av trä? Går det att behandla stammarna med något för att få bort trämask?

Svar

Här hamnar tydligen hela björkstammar inomhus, vilket alltid är en risk. Trämask är ett gammalt namn för strimmig trägnagare. En skalbaggsart som gynnas av att virket står svalt och blir fuktigt. Mitt tips är att se till att björkveden hålls torr och varm samt att han kunderna informeras om detta.

Det innebär förstås vissa ”risker” med att ta in ett fd levande material in i stugvärmen. Beroende på hur och var träden (veden) är lagrad och i vilket skick den är så kan den ha ”angripits” av diverse kryp. De första jag tänker på är några arter långhorningar t ex björkvedbock (Saperda scalaris), spindelbock Aegomorphus clavipes) – den är förvisso rätt sällsynt uppe norröver, lövträdlöpare (Rhagium mordax) och vedspegelbock (Phymatodes testaceus). Det finns även några vedsteklar som ägglägger nyligen död björkved, borrar (tex björksplintborre och husborre), en del praktbaggar och för den delen fjärilar (glasvingar) för att nämna några.

Det kan medföra viss charm att det faktiskt har varit ett levande material och därmed hyser en biologisk mångfald även som död ved. Men kanske är det inte så populärt i en inomhusmiljö…

Det går förstås att behandla träden på förhand ch då tänker vi på gasning. Detta görs när det inte är minusgrader och i en skyddad miljö (t ex en container). Det kostar dock en slant. Möjligen kan man även värmebehandla träden. Är dock osäker på hur dessa reagerar på uppvärmning > 50 grader.

Värmebehandling gör man exempelvis med importvirke mot vedlevande skadegörare som tallvedsnematod (på tall) och då dessa trägnagare (som frågeställaren tar upp) kan angripa fuktig lövved som björk så borde ”en rejäl ökenhetta utan vatten” gör susen. Utan vatten inget liv.

Besvarat av:

Roger Mugerwa Pettersson och Thomas Persson Vinnersten, bägge entomologer

Roger forskar på deltid på SLU, övrig tid arbetar han med egna företaget Vedkryp. Thomas arbetar på Anticimex. Bägge är aktiva inom Sveriges entomologiska förening

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb