Frågelådan

Har regler för skogsbruket förändrats eftersom vattendrag körs sönder av skogsmaskiner?

11 juni 2018

Frågeställare
Robert liljedahl
måndag, 13 augusti, 2018 - 08:37

Fråga

Hej!

Jag är en f.d skogsarbetare och nuvarande friluftmäniska. Mer och mer ser jag att vattendrag körs sönder av skogsmaskiner, slarv med gallring etc. Har regler och föreskrifter ändrats? Visat SkogSstyrelsen detta utan resultat på svar.

Svar

Hej Robert!

En översyn av gjordes i början av 2010-talet av de delar av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen som handlar om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. Översynen lede till flera ändringar, bland annat skärpningar av regler för att motverka körskador.

  • I 7 kap 24 § föreskrifterna anges bland annat att skadligt näringsläckage och skadlig slamtransport till sjöar och vattendrag ska förhindras och vattenkvaliteten bibehållas eller förbättras.
  • I 7 kap 28 § föreskrifterna anges att allvarliga körskador ska förhindras.
  • I 7 kap 34 § föreskrifterna finns regler om återställande efter skada, bland annat ska allvarliga körskador återställas om återställandet inte innebär en ökad negativ påverkan på vattenkvaliteten.

Jämfört med några år sedan Skogsstyrelsen skriver fler förelägganden (beslut som ska följas) om att vidta åtgärder för att undvika körskador.

En annat viktigt sätt att minska körskador är att få skogsbruket att arbeta enligt de målbilder som Skogsstyrelsen och skogssektorn tagit fram i samverkan. Genom att klicka på länken nedan kan du se målbilden som handlar om körning i skogsmark. 

Med vänlig hälsning
Jörgen Ringagård

 

Länkar

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/malbilder-korning-i-skogsmark/malbild-korning-i-skogsmark.pdf

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb