Frågelådan

Granar krigar genom allelopati – hur länge stannarr dessa ämnen kvar?

30 mars 2019

Frågeställare
Lina Bergsten
torsdag, 3 oktober, 2019 - 05:16

Fråga

Hej!

Granar krigar ju genom så kallad allelopati, men hur länge stannar dessa ämnen kvar och påverkar omkringliggande växter efter att en gran har fällts?

Svar

Hej Lina!

Det finns tyvärr inget riktigt bra svar på den frågan. Det är korrekt att barr, grenar och rötter hos gran (och andra barrträd) innehåller en mängd fenoliska substanser och att en del av dessa föreningar (eller deras nedbrytningsprodukter) direkt eller indirekt kan påverka humuskvalitet, näringsomsättning i marken och därmed också frögroning och tillväxt hos omgivande växter. I en fransk studie, har man bl. a. funnit att granbarr innehåller höga halter av förening som kallas p-hydroxyacetophenone. Den produceras bara av gran och i laboratoriemiljö har man sett att den kan vara direkt toxisk mot granens frö och plantor liksom reducera aktiviteten hos mykorrhizasvampar. Man har också återfunnit p-hydroxyacetophenone i marken under gran med de högsta koncentrationerna i gränsskiktet mellan humus och mineraljord. Det indikerar att föreningen är relativt stabil, inte lätt bryts ned av mikroorganismer och därmed kan ackumuleras och finnas kvar under lång tid i marken. Mig veterligt finns det dock inga studier som kan svara på hur länge den finns kvar i marken efter en avverkning och i sådana koncentrationer som gör att den kan vara direkt hämmande på frögroning, tillväxt eller näringsupptag hos växtrötter.

Hälsningar

Marie-Charlotte

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb