Frågelådan

Går det att uppskatta ålderna på denna ek?

1 oktober 2018

Frågeställare
Karin Grånäs
torsdag, 25 oktober, 2018 - 08:18

Fråga

Hej!

Kan man uppskatta åldern på denna ek? Den är 5,2 m i omkrets och 1,5 m i diameter. Den växer i gränsen mellan en rullstensås och lera norr om Salsta i Uppland.

Svar

Hej Karin!

Det är svårt att uppskatta åldern på ekar om man inte känner vilka förhållanden de vuxit upp under. I bestånd på bördig mark där man gynnat de dominerande ekarna med frekventa gallringar når de största ekarna en diameter på drygt 85 cm vid ca 150 års ålder. Diametertillväxten ligger då omkring 6 mm per år. Förutsatt att de fortsatt växer med en årsringsbredd av 3 mm skulle det ta ytterligare 110 år för att nå 1,5 m. Men, årsringsbredden avtar med åldern så man bör nog lägga till ett antal år. Å den andra sidan om eken vuxet helt utan konkursen under sin hittillsvarande levnad får man nog anta att den är yngre än 150 år. Summa summarum, min gissning, ca 250 – 300 år.

Hälsningar

PM

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb