Frågelådan

Frågor kring arrende

14 april

Frågeställare


Fråga

Hur ska jag gå tillväga för att kunna börja jaga och inte äga marken själv?

Hur kan jag ta reda på vem som äger en viss mark?

Vem är det som i första hand har jakträtten på en mark?

Vad händer med ett jakträttsavtal när fastigheten byter ägare?

Måste jakt bedrivas på all mark?

Svar

Vissa markägare är själva inte aktiva jägare och kan då arrendera ut jakträtten till någon annan, det är ett bra sätt att komma igång med jakt. Hos dom stora skogsbolagen finns också möjlighet att arrendera jakt och hos dom finns det oftast en jakt och viltvårdsansvarig som kan svara på dessa frågor.

Via Lantmäteriet och Skogsstyrelsen finns det möjlighet att få reda på vem som äger en viss fastighet.

Den som är ägare av marken är också den som i första hand har jakträtten och kan om denne vill arrendera ut jakträtten till andra. Men vill inte markägaren att det ska jagas på dennes mark så kan markägaren säga nej till jakt.

Generellt är det så att när en fastighet i sin helhet regleras till en annan så upphör avtalsrättigheter att gälla om man inte i förrättningen förordnar att de ska fortsätta att gälla. Detta bör då vara beskrivet i avtalet. 

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb