Frågelådan

Finns någon tabell- eller diagram-serie som visar hur löpande tillväxt varierar?

10 januari 2019

Frågeställare
Johannes Båth
måndag, 4 februari, 2019 - 13:54

Fråga

Hej!

Finns det publicerat någon tabell- eller diagram-serie som visar hur den löpande tillväxten (i m3sk/ha och år) varierar med skogens medelbonitet (eller ståndortsindex) och dess ålder?

Svar

Hej Johannes!

Du hittar exempel på denna typ av diagram i t.ex. Skogsstyrelsens Skogsskötselserie nr 20. Källa till dessa kurvor för granskog är publikationen Eriksson, H. 1976. Granens produktion i Sverige. Skogshögskolan, inst. för skogsproduktion. Rapporter och uppsatser 41.

Länk till Skogsstyrelsens Skogsskötselserie nr 20 (se sidan 14), se länk längre ner på sidan.

Med vänlig hälsning,

Per Nilsson

SLU

Länkar

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-20-slutavverkning.pdf

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb