Frågelådan

Finns det något sätt att påskynda nedbrytningen av sågspån?

12 januari 1999

Frågeställare

måndag, 11 januari, 1999 - 23:00

Besvarades av
Björn Berg, docent i mikrobiologi

Fråga

Finns det något sätt att påskynda nedbrytningen av sågspån (vid ett sågverk där man inte har några avsättningsmöjligheter?) Hjälper det att tillsätta kväve i någon form? Kan man förbättra syretillförseln?

Svar

En traditionell bild av den biologiska nedbrytningen är att sågspånen som normalt skall vara näringsfattig berikas med näring, inte bara kväve utan en hel serie näringsämnen.
Nu finns det en ny forskning som inte prövats i just det här sammanhanget men som pekar åt ett annat håll än just näringstillsatser. Man har funnit att ved som är näringsfattig (ex. C/N-kvot kanske sådär 500 eller lägre) kan brytas ned fort av ligninnedbrytande svampar som just föredrar näringsfattig ved. I själva verket kan en hög N-halt hämma dessa svampar. En möjlighet vore alltså att sätta till svampsporer av s.k. vitrötesvampar, ex Sporotrichum pulvurolentum. Det är möjligt att detta på sikt kan vara en mycket miljövänlig metod att bli av med sågspånet.

Länkar

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb