Frågelådan

Finns bidrag att söka för plantering av gran?

22 januari 2021

Frågeställare
Malin
fredag, 22 januari, 2021 - 13:30

Fråga

Som skogsägare står jag nu för utgiften att plantera nya granar. Undrar om det finns bidrag att söka för detta?

Svar

I normalfallet finns inga bidrag att söka för plantering av gran. Är man verksam inom ett område med besparingsskogar, eller liknande sammanslutningar med gemensamma skogar, så kan det finnas ekonomiska stöd för skogsvårdsåtgärder. Lokala stöd kan även finnas att söka hos Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen för återbeskogning i syfte att skap höga natur- eller kulturvärden.

Besvarad av:

Mats Fröjdenstam. skogsmästare och registrerad fastighetsmäklare

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb