Frågelådan

Får man ta tjärved utan markägarens godkännande?

17 januari 2019

Frågeställare
Christin Persson
onsdag, 13 mars, 2019 - 08:40

Fråga

Hej!

Får man ta tjärved från en gammal stubbe utan markägarens godkännande ?

Vänligen Christin

Svar

Hej Gunilla!

Allemansrätten har ingen egen lag utan är en så kallad sedvanerätt. Vad man får och inte får göra regleras i andra lagar så som brottsbalken, brandlagen, naturvårdslagen, jaktstadgan m.fl. Någon fullständig och klar ledning ges dock inte. I brottsbalken kap 12. 2 a § regleras att man olovligen i skog och mark inte får ta växande träd, växande gräs eller växande träd som fällts av vinden, sten, grus, torv eller annat som inte är bearbetat om inte värdet är ringa. Det är inte heller tillåtet att från växande träd ta ris, grenar, näver, bark, lov, bast, ollon, nötter eller kåda. Plockning av bär, svamp och växter som inte är fridlysta får plockas utan större inskränkningar. Om plockning sker i kommersiellt syfte, exempelvis mossa för kransbindning, så bedöms det inte ingå i allemansrätten. De senaste årens näst intill industriella bärplockning har även varit omdiskuterat. Historiskt har man brutit stubbar för att utvinna tjära och med högre priser på brännved och energived har stubbrytning fått en nyrännesans, stubbar och tjärvedstubbar har alltså ett ekonomiskt värde för markägaren. Att olovligen samla stubbar och tjärved i skog och mark bör nog inte ses som en rättighet. Mitt råd är att du pratar med markägaren och ber om lov för att ta tjärstubbar.

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb