Frågelådan

Får man sprida fröer på annans mark?

26 mars 2021

Frågeställare
Jan Ove Jonsson
torsdag, 22 april, 2021 - 11:45

Fråga

Undrar om man får sprida fröer på annans mark? Frågar därför att det finns en grupp som träffas i skogen och har någon typ av seans och i samband med det ingår att alla skall ta med sig egna fröer och sprida i skogen

Svar

Hej Jan Ove!

Frågan anknyter till allemansrättens bortre gräns för vad som är tillåtligt på annans mark. Allemansrätten tillåter att en eller flera beträder annans mark. Men det förutsätter att det sker utan skada och utan att det inkräktar på ägarens hemfridszon, alltså den del av fastigheten som kan anses vara privat, eller att det på annat sätt utgör en störning. ”Utom syn- och hörhåll” kan vara en tumregel och riktmärke för var allemansrättens gräns går och en annan är ”Inte störa, inte förstöra”.

Att orsaka skada på fastigheten som beträds är aldrig inom ramen för vad allemansrätten tillåter. Det är inte heller tillåtet att inkräkta på ägarens intressen, även om denne inte drabbas av en konkret skada. Om spridandet av fröer således orsakar skada eller inkräktar på något intresse på ägarens sida så vore det enligt min mening inte förenligt med allemansrätten att göra det. I annat fall kan fastighetsägaren ha svårighet att ur ett rättsligt perspektiv komma åt verksamheten. För det fall det är oklart vad det är för fröer som sprids och vilken inverkan det skulle kunna ha på fastigheten skulle ur en miljörättslig aspekt kunna vara tillräckligt för att säga att det inte omfattas av allemansrätten, eftersom det inte är tillåtet att sprida vilka fröer som helst hur som helst. Det kan i sin tur innebära att personen eller personerna som säger sig tillämpa allemansrätten, inte gör det med den hänsyn till annans egendom som är påkallad i sitt utövande av allemansrätten och därmed inte tillåtlig.

Besvarat av:

Fredrik Skogberg

Jur kand och vice VD, Argum

fredrik@argum.se

www.argum.se

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb