Frågelådan

Får den som avverkar träd lämna kvar allt ris?

3 maj 2019

Frågeställare
Lola
torsdag, 4 juli, 2019 - 11:45

Fråga

Hej!

Får den som avverkar träd lämna kvar allt skräp som blir såsom grenar och dylikt? Markägaren i området där vi har en sommarstuga har under vintern fällt träd och lämnat kvar allt ris. Vem är ansvarig för att ”städa” efter en avverkning?

/*Lola

Svar

Hej Lola!

Det är markägaren själv som bestämmer om ris, grenar och avverkningsrester lämnas efter avverkning. Om marken har låg bonitet (växtlighet) är det lämpligt att skogsägaren lämnar kvar ris och grenar för att densamma ska förmultna och näringen därmed återgår till marken.

Skogsvårdslagen reglerar hur stora mängder barrvirke som får lämnas kvar i skogen. Detta för att minimera risken för skadeinsekter. Skadeinsekter förökar sig i obarkat färskt barrvirke. Insektsskador måste förebyggas genom att den mängd skadad skog av gran och tall som överstiger 5 skogskubikmeter inom ett hektar tas om hand. För gran gäller reglerna stamdiameter över 10 centimeter och för tall den del av stammen som har skorpbark. Obarkat virke av tall och gran får inte lagras i skogen eller vid bilväg över sommaren.

Med vänliga hälsningar!

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb