Frågelådan

Delas taigan in även i höjd över havet?

26 mars 2021

Frågeställare
Annika
tisdag, 30 mars, 2021 - 12:35

Fråga

Jag bor i taigan och undrar om man delar in taigan/barrskogsbältet även i höjd över havet? Alltså, hela norra Sverige är taigaskog men HUR tänker man med Skanderna/fjällkedjan? Räknar man bort taigan (tar taigan slut) vid fjällets fot på ca 400möh?

Svar

Hej Annika!

Begreppet Taiga kan betyda olika saker. Ofta används taiga som ett namn på hela den norra barrskogsregionen, men här gissar jag att du tänker mer specifikt på det klassningssytem av värdefulla naturtyper som används i uppföljningen av Art- och habitatdirektivet.

Där används naturtypen 9010 – Taiga mer avgränsat för mer värdefulla barr och blandskogar i Sverige, Finland och baltstaterna. I vissa fall omfattar det även lövdominerade bestånd, exempelvis efter naturlig föryngring. Däremot ingår inte alla värdefulla skogar i barrskogsbältet i naturtypen 9010. Rika granskogar, svämskogar, trädklädda våtmarker, fjällbjörkskog, lövsumpskogar, vissa betade skogar förs till egna naturtyper.

Däremot ingår även de de flesta fjällnära barrdominerade skogarna i Taiga. Så till Taiga förs både produktiva skogar, alltså de äldre, värdefulla skogar som ofta avverkas och även lågproduktiva (impediment) som ofta hittas på högre altituder. Impedimentskogarna omdattar en ganska stor del av naturtypens areal.

Rikare, fjällnära granlider förs dock till naturtypen rik granskog.

Besvarat av:

Hans Gardfjell

Projektledare vid Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb