Frågelådan

Är Sverige en stor pjäs i världens skogspolitik?

11 april 2018

Frågeställare
Victor Åström
måndag, 25 juni, 2018 - 08:09

Fråga

Är Sverige en stor pjäs i världens skogspolitik? Hur påverkar vi land som skövlar skog utan att bry sig?

Svar

Hej Victor!

Sverige är ett viktigt skogsland globalt sett. Trots att vi har mindre än 1% av världens skogsareal så är vi den tredje största exportören av massa, papper och sågade varor. Vi har en lång och viktig erfarenhet i hur vi har lyckats utveckla vår skogsbruk så att vi idag har dubbelt så mycket skog som för 100 år sedan och hur vi förenar god produktion, klimatnytta och biologisk mångfald i skogsbruket. Detta gör att Sverige har mycket erfarenhet och kunskap som vi kan dela med oss av till andra länder.

I strategin för ett nationellt skogsprogram som regeringen presenterade tidigare i vår, är ett av fem fokusområden ”hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete”. Regeringen trycker på att Sverige ska ha en tydlig röst i internationella sammanhang om skogens roll för hållbar utveckling och i en växande bioekonomi, inklusive i genomförandet av Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål. Man ser också skogsprogrammet som ett verktyg som ger Sverige ytterligare förutsättningar för deltagande och inflytande i internationella policydialoger kring hållbart skogsbruk.

Sverige har också bilaterala utbyten med länder för att utbyta erfarenheter och utveckla ett hållbart skogsbruk. Ett exempel som väcker mycket intresse utomlands är vår svenska erfarenhet av ett hållbart familjeskogsbruk, där privata skogsägare har trygga rättigheter till sin skog vilket ger en långsiktighet i brukandet av skogen.

Glad sommar!
Emma

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb