Frågelådan

Är skogsplantering och kulturskog samma sak?

14 januari 2019

Frågeställare
Elsa
måndag, 4 februari, 2019 - 11:27

Fråga

Hej!

Är skogsplantering och kulturskog samma sak?

Svar

Hej Elsa!

Kulturskog: Skog uppkommen genom skogsodling.

Naturskog: Skog som länge varit opåverkad av människan.

Urskog: Skog som aldrig påverkats av människan.

Du kan läsa mer om skogsplantering, dvs hur man anlägger skog, på SkogsSveriges webbplats, se länk längre ner på sidan.

Du kan också läsa mer om skillnaden mellan kulturskog och naturskog via länken längre ner på sidan.

Länkar

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb