Frågelådan

Är Douglasgran lämplig när man vill odla igen ett grustag?

27 september 2018

Frågeställare
Magnus
måndag, 22 oktober, 2018 - 10:43

Fråga

Hej!

Jag skulle vilja odla igen ett grustag som finns i växtzon 3. Grusgropen grävdes så pass djupt att de började närma sig grundvattnet. Skulle Douglasgran vara lämplig att odla på denna plats?

Svar

Hej Magnus!

Jag tror inte att just Douglasgran kommer att fungera jättebra när du ska plantera igen en gammal grusgrop, av flera skäl.

En orsak är att douglas kan få problem med så näringsfattiga jordar som det blir när det är ren mineraljord, som det oftast är i grusgropar och lida brist på vissa näringsämnen, inte minst kväve.

En annan är att sådana grusgropar per definition ligger lågt i terrängen och därmed är det bäddat för att det kan vara större risk för nattfroster under tillväxtperioden på försommaren just där, vilket douglas är känslig för, även om lokalen i övrigt ligger i ett relativt milt klimat. Det finns många exempel på sådana platser i t.ex. Skåne och Halland, som generellt sett räknas ha mycket liten frostrisk.

Slutligen hänger det lite på hur stor risken att grundvattnet under perioder kommer att stiga så pass att det når ända upp till markytan. Jag tror nämligen inte att douglas tål att rötterna står i stillastående vatten särskilt länge.

Även om det kanske låter lite tråkigt, så skulle jag hellre rekommendera dig att plantera tall eller al på sådana marker. Tallen tål mager mark och både frost, torka och väta bättre än andra trädslag. Alen tål våta marker och binder kväve genom symbios med bakterier, som gör att de är mindre känsliga för att växa på nästan sterila marker.

Hälsningar

Ola

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb