Frågelådan

Är det en fördel för biologisk mångfald att bryta upp stubbar efter avverkning?

21 juni 2019

Frågeställare
Frank johansson
torsdag, 19 december, 2019 - 10:28

Fråga

Hej!

Att bryta upp stubbar efter en avverkning och stapla upp i högar/ rösen som får ligga kvar, är det en fördel för biologisk mångfald.

Svar

Hej Frank!

Jag väljer att dela upp frågan i två delar och svara på dem separat: Att bryta upp stubbar och forsla bort veden påverkar biologisk mångfald. På ett stubbskördat hygge med säg 25 % av stubbarna kvar kan man räkna med att ca 25 % av de vedberoende arterna kommer att saknas. Tar man ut ännu mer av stubbarna ökar artförlusterna dramatiskt. Dock är det viktigt att ta med i beräkningen vad som sker över hela landskapet. När man gjort så kallade modelleringsstudier ser man att  risken för artutdöende är liten om man begränsar stubbskörden till 10 % av landskapet som helhet. Ökar man stubbskörden, är det framförallt sällsynta arter som är specialiserade på solbelyst ved som drabbas negativt. Markstörningen som kommer av stubbskörd verkar ha liten betydelse för den ytlevande markfaunan.

Att stapla upp stubbar i högar som får ligga kvar en tid kan locka till sig en hel del insekter och det har uttryckts farhågor om att dessa stubbvältor skulle fungera som så kallade ekologiska fällor. Detta på grund av att när man sedan forslar bort stubbarna riskerar man också att forsla bort en massa insektslarver som inte hunnit kläckas ut till flygfärdiga insekter. Studier har dock visat att denna effekt är rätt liten; bara ett fåtal arter var vanligare i stubbvältor än i de kvarvarande stubbarna på hygget. Begränsar man stubbskörden enligt exemplet ovan med endast en mindre andel stubbskörd i landskapet så finns enligt studierna inte någon risk heller för dessa arter.

Med vänliga hälsningar,

Jörgen

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb