Välkommen till årsmöte och Skogsminglet 2019

Styrelsen i Föreningen Skogen kallar härmed medlemmar till möte (stämma) måndag den 8 april 2019 klockan 15.30- ca 17.00. Efter årsmötet bjuder styrelsen in medlemmar att delta på Skogsminglet utan kostnad.

På Skogsminglet fortsätter vi umgås samtidigt som du möter likasinnade, branschfolk och politiker. Låt dig även inspireras och se vart skogsåret 2019 är på väg. Vi äter och dricker något gott. På Skogsminglet får du även tillfälle att träffa spännande företag.

Årsmötet och Skogsminlet hålls på Clarion Hotell Sign, Östra Järnvägsgatan 35 (Norra Bantorget), Stockholm. 

Välkommen med din anmälan!

Årsmöte - handlingar

Dagordning 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse
Rapport från förtroenderevisor

Valberedningens förslag 2019

Här kommer handlingar för Föreningens årsmöte att publiceras i början av mars. 

Anmälan till Föreningen Skogens årsmöte samt Skogsminglet: