Välkommen till årsmöte 2021

Statusmeddelande

Detta formulär är stängt för nya bidrag.

Styrelsen i Föreningen Skogen bjuder in medlemmar till ordinarie årsmöte torsdag den 22 april 2021 klockan 18.00. Beräknat sluttid med årsmöte och webinarium cirka 20.00.

Årsmötet hålls digitalt via Zoom. Länk skickas dagen innan årsmötet till din anmälda e-post adress. Dagordning och övriga handlingar kan du ladda ner här eller få hemsänt genom att kontakta föreningens kansli.

Efter årsmötet inbjudes medlemmar att delta på webbinariumet ”Borrens påverkan på skogen och din ekonomi”

Anmälan till årsmötet görs i formuläret nedan, senast tisdag den 20 april. 

Årsmöte - handlingar:

Dagordning till årsmöte, 22 april 2021
Årsredovisning 2020
Revisionsberättelse inkl förtroenderevisor 2020
Valberedningens förslag

Årsredovisningen och Revisionsberättelsen är godkända genom digital signiering.

Anmälan till Föreningen Skogens årsmöte och webbinarium:
För att anmäla dig till årsmötet skickar du ett mail till david [dot] persson [at] skogen [dot] se med namm samt 1 ) adress, postnummer och ort eller 2) ditt medlemsnummer. Detta behövs för att verifiera ditt medlemskap i föreningen.