Grattis Birgitta!

Birgitta BoströmBirgitta BoströmSILVERKVIST. Birgitta Boström, chef för SCA:s skogsförvaltning i Västerbotten, har mottagit Föreningen Skogens silverkvist. Birgitta har visat upp ett stort engagemang för regionen, för dess skogsbruk och dess utveckling. Hon har även utvecklat medarbetare och visat prov på utmärkt ledarskap. 

Birgitta har också rört sig i förädlingskedjan. Som produktchef på SCAs sågverk har hon utvecklat produkter och affärer, ett gott föredöme för skogbranschen. Silverkvisten överlämnades av Björn Lyngfelt, styrelsemedlem i Föreningen Skogen, i samband  med en middag i Galtströms herrgård. 

Ur SKOGEN 2/2015