Mer om Föreningen Skogen

Skogen är Sveriges viktigaste industriråvara. Vi försörjer oss på den men den är också vår miljö. Rätt använd är skogen en ovärderlig tillgång. Fel utnyttjad och utan utveckling riskerar den att slumpas bort till vrakpris. Så får det inte bli.

Föreningen Skogens medlemmar vill utveckla skogen. Såväl alla ekonomiska värden som miljövärden och upplevelser. Målet är att skogens alla möjligheter ska tas tillvara bättre än i dag.

Föreningen Skogen är en ideell och obunden medlemsorganisation med ca 8 600 medlemmar. Många av oss är skogsägare eller arbetar på andra sätt med skogsbruk eller skogens produkter.

• Vi skapar exkursioner, seminarier, debatter och föreläsningar. De välkända arrangemang är Höstexkursionen och Skogens dag i riksdagen. 
• Vi sprider kunskap bland annat genom medlemstidningen SKOGEN.
• Varje år uppmärksammar vi personer som gjort viktiga insatser i de svenska skogarna. Föreningen delar ut branschens utmärkelser Greve Carl Bernadottes Skogspris, Guldkvisten, Silverkvisten och Föreningen Skogens förtjänstmedalj.
• Föreningen samordnar verksamheterna Skogen i Skolan och SkogsSverige och jobbar aktivt med att öka rekryteringen till skogsbranschen och sprida kunskap om skog och skogsbruk. 

Det här får du som medlem i Föreningen
Det här vill vi
Våra stadgar 
Vår strategi

Våra utmärkelser
Skogsbrukets etik
Läs mer om Föreningen Skogens historia

Skogens dag i riksdagen

Skogsopinion
 

SkogsSverige
SkogsSverige.se är en informationsportal om skogen och skogssektorn. SkogsSverige sprider kunskap med hjälp av faktasidor och nyheter från skogssektorn. Allmänheten, elever och skogsbrukare kan ställa frågor om skog i Frågelådan till ett 80-tal specialister i en expertpanel, som främst omfattas av forskare.  
 
Skogen i Skolan
Skogen i Skolan hjälper skolor att använda utomhuspedagogik och att ta skogen som hjälpmedel för undervisning i alla ämnen. Verksamheten drivs på skolans villkor och ett sätt att stödja skolorna är att hjälpa till med skolskogar, där det är enkelt att bedriva undervisning. Verksamheten finns i hela landet och det nationella kansliet stödjer de tio regionernas arbete.