Om oss

Föreningen Skogen är en ideell, allmännyttig förening. I 140 år har vi verkat för ett aktivare och hållbarare brukande av skogen. Våra 7 000 medlemmar förenas av viljan att använda skogen bättre, i Sverige och globalt.

Vi är framför allt skogsägare, anställda, maskinförare och företagare som ser behovet av en obunden organisation som kan föra skogsbruket framåt genom debatt, utbyte av idéer och nya kunskaper.

Vi vet att skogen har mycket mer att ge. Både för samhället i stort och för alla som vårdar och brukar skogen. Skogen kan ge mer virke och välstånd, kapital och klimatnytta, hälsa och harmoni, brukarlycka och biologisk mångfald.

Vi bygger vidare på varje skogsbrukares lust, intresse och ansvar. Hos oss har du hamnat rätt vare sig du vill satsa extra på virke, vilt, vilda växter eller vila för själen. Vi tror inte på likriktning. Våra medlemmar är öppna, vetgiriga och entusiastiska. Läs gärna mer om vår antagna strategi här.

• Vi möts på exkursioner, seminarier, debatter och föreläsningar.
• Vi sprider kunskap och inspiration genom medlemstidningen SKOGEN.
• Vi bjuder in till möten mellan skogsbrukare och politiker. Bland annat på Skogens dag i riksdagen och vår 115-åriga tradition, Föreningen Skogens Höstexkursion.
• Föreningen skapar dialog med omvärlden. Vi samordnar Skogen i Skolan och berättar om skog på branschportalen SkogsSverige.
• Vi jobbar aktivt med att visa ungdomar vilka framtidsmöjligheter de har i skogsbranschen. Det är viktigt att våra skogar förvaltas av duktiga människor med många olika talanger. 
• Varje år uppmärksammar vi personer som gjort viktiga insatser i de svenska skogarna. Föreningen delar ut branschens utmärkelser Greve Carl Bernadottes Skogspris, Guldkvisten och Silverkvisten.

Det här får du som medlem i Föreningen
Det här vill vi
Vår strategi
Våra utmärkelser
Våra stadgar 
Skogsbrukets etik
Läs mer om Föreningen Skogens historia

Skogens dag i riksdagen

Skogsopinion
 

SkogsSverige
SkogsSverige.se är en informationsportal om skogen och skogssektorn. SkogsSverige sprider kunskap med hjälp av faktasidor och nyheter från skogssektorn. Allmänheten, elever och skogsbrukare kan ställa frågor om skog i Frågelådan till ett 80-tal specialister i en expertpanel, som främst omfattas av forskare.  
 
Skogen i Skolan
Skogen i Skolan hjälper skolor att använda utomhuspedagogik och att ta skogen som hjälpmedel för undervisning i alla ämnen. Verksamheten drivs på skolans villkor och ett sätt att stödja skolorna är att hjälpa till med skolskogar, där det är enkelt att bedriva undervisning. Verksamheten finns i hela landet och det nationella kansliet stödjer de tio regionernas arbete.