Nominera en pristagare!

Känner du någon som förtjänar hela skogsfolkets uppskattning? Nominera henne eller honom! Motiveringen ska ta utgångspunkt i Föreningen Skogens riktlinjer för respektive utmärkelse.

Motiveringen bör omfatta ca 1000-4000 tecken och även innehålla adress till förslagsställare och den nominerade. Längst ned på denna webbsida hittar du ett formulär för nominering att ladda ned (Dokument).
Eller fyll i och skicka via webbformulär

Motiveringen bör vara undertecknad av minst två personer. Som en första bekräftelse på att den nominerade har ett erkännande i vida kretsar ska minst en av förslagsställarna sökas utanför den föreslagna(e) mottagarens företag/organisation. Under länken för respektive utmärkelse, här intill, anges för vad utmärkelsen delas ut och vem som kan vara förslagsställare.

En nominering till föreningens utmärkelser kvarstår i tre år. Därefter måste en föreslagen pristagare nomineras på nytt för att kvarstå som kandidat.

Föreningen Skogens utmärkelser delas ej ut till styrelseledamöter och anställda under löpande mandattid eller anställningsperiod inom föreningen.

Motiveringen skickas med post eller e-post till Föreningen Skogens kansli: Föreningen Skogen, Box 1159, 111 81 Stockholm, info [at] skogen [dot] se.